skafsgaard.dk---------------------------------------------------Dato: 27.11.2021
Her er en mindre samling af ukendte naturlove og matematiske teser
som aldrig har fundet vej frem i det offentlige rum.

 • 2 ledninger eller kabler som lægges på samme overflade,
  vil med tiden nærme sig hinanden og filtre sig sammen.
  Dette vil ske uanset om der er forhindringer (viskelæder, lommeregner mv) mellem de 2 stykker ledning/kabel.

 • Når du står i en kø til kassen i et supermarked, vil sandsynligheden for at personen foran enten:

  1. har glemt at veje frugt
  2. skal betale med check og venter med at udfylde til han/hun ser beløbet
  3. undlader at fylde vare i poser før betalingen er foretaget OG bonnen checket
  4. vil betale med mønter

  være omvendt proportional med afstanden til kassen.

 • Når man vil printe et dokument er der altid n - 1 stykker papir i printeren Hvor n = det antal som kræves.

 • Ovenstående ligning er også gældende for toiletpapir.

 • Hvis udgangen/indgangen i en svingdør fra et supermarked kun vil tillade n antal indkøbsvogne. Så vil der altid være n + 1 vogne når man skal ud som medfører at svingdøren stopper.

 • Hastigheden i bil på vej til arbejde matcher med antallet af minutter til mødetid.

 • Sandsynligheden for at plæneklipperen går i stykker er ligefrem proportional med græsplænens højde

Forside